Maak kennis met het programma voor de homeopathische ziekteclassificatie!

Het programma van de Homeopathie Academie Nederland, Stichting Hahnemann Homeopathie.


Over ZCP

Eindelijk professionele software voor de homeopaat die werkt volgens de homeopathische ziekteclassificatie

Werk met touch, pen, muis en toetsenbord

Sla uw bestanden op in de cloud. Werk altijd met hetzelfde patiëntenbestand, op meerdere computers

Werk geheel volgens de ziekteclassificatie, zowel bij de anamnese, de analyse als bij het repertoriseren

Blijf werken met uw aantekeningen. Schrijf uw anamneses met pen (alleen beschikbaar voor Surface Pro)

Classificeer de symptomen van de patiënt rechtstreeks in de anamnese.

Alle patiënten bij elkaar.
Volg de ontwikkeling van de patiënt per consult

Uitgebreide Repertorisatie mogelijkheden op basis van professionele repertoria.
Analyse en middelen afgestemd op de ziekteclassificatie

Nooit meer iets opslaan. Dit programma slaat alles automatisch op

Maak gebruik van de beste repertoria
Complete Repertory, Murphy…
Zoek op diverse manieren

Uitgebreide Materia Medica.

Nooit meer wachten.
Zo snel ging zoeken nog nooit

Repertorisaties per patiënt
Ook losse repertorisaties zijn mogelijk

Voorschriften elektronisch versturen aan uw patiënten

Evalueer de symptomen van de patiënt op basis van de ziekteclassificatie
Markeer symptomen groen of rood

Werk met elektronisch en geaccepteerde facturen
Uw patiënt kan deze zonder problemen indienen bij de zorgverzekeraar